În ceea ce privește activitatea de tipărire, programul recent de investiții în echipamente și utilaje performante permite tipografiei Artprint să ofere soluții și servicii integrate complete, de înaltă calitate, pentru întreg procesul de producție de carte, de la etapa pre-press, la cea de tipar și respectiv de finisare. Serviciile conexe integrate în amonte, de editare, pre-tipărire a conținutului materialului clientului, precum și cele de finisare, sunt la dispoziția clienților care solicită soluții complete.


CERERE OFERTĂ